This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Arviointi

Kirjoita asiakaspalautteesta ja ohjaajasi antamasta palautteesta.

Kirjoita myös itsearviointia, ellet tehnyt niin jo Toteutus-luvussa:

- mitä uutta opin

- missä onnistuin

- missä on parannettavaa.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username