This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Emman työyhteisö

Ravintola-alalla, (kuten kaikilla naisvaltaisilla aloilla), on aina joukossa niitä, jotka haluavat piikitellä muita tahalleen. He tuntevat itsensä paremmaksi ja saavat varmaan jotain kunnioitusta muilta tehdessään niin. Suurin osa kohtaamistani työntekijöistä on kuitenkin ollut mukavia. Mukavien ihmisten kanssa on kiva olla töissä ja heidän kanssaan tulee toimeen. 

Työyhteisön hyvinvointi koostuu yksilöiden fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Työn viihtyvyys riippuu työilmapiiristä. Viihtyvyyteen auttaa, että työntekijä pystyy luottamaan työkavereihinsa ja siihen että työpaikka säilyy. Eri työntekijöillä on eri tavat olla motivoituneita työssään. Motivaation kannalta tärkeää on, että työntekijällä on mahdollisuus oppia uutta ja kohdata haasteita työssään. On myös tärkeää, että työntekijä kokee tekevänsä koulutustaan vastaavaa työtä.
Hyvän työhyvinvoinnin saavuttamiseksi tulee työntekijän pystyä tekemään työnsä helposti ja vaivattomasti. Tarjoilijoiden on itse huolehdittava , että heillä on tasapainoinen sosiaalinen elämä, terveelliset ruokatavat ja riittävät yöunet, koska vuorotyö vaikuttaa näihin negatiivisesti.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tärkeitä huomioita!

Käytitkö tässä jotain lähdettä?
mervikuismanen   (19.05.2014 13:31)
  Reply