This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Janine ja työyhteisö

Minun mieilestä työyhteisössä toimiminen ravintola-alan on mukavaa, joka päivä on erillainen. Joskus voi olla hankalia päiviä, mutta kaikissa aloissa niitä on. Minä ainakin tykkään työskennellä tällä alalla.

Mielestäni hyvä työ ilmapiiri on sellainen, missä kaikki tulee toistensa kanssa toimeen, eikä ketään jätetä ulkopuolelle. Toiset auttaa toisia, jos joku tarvitsee apua.

Itse voin vaikuttaa, että työyhteisö toimii hyvin siten, että yritän tulla kaikkien kanssa hyvin toimeen ja autan muita, jos he pyytävät. Yritän olla mahdollisimman positiivinen aina ja iloisella päällä, että en tartuta angstia muihin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@mervikuismanen Hyvä työilmapiiri syntyy erillaisista ihmisistä ja heidän asenteistaan. Heidän asenteet ovat yleensä huumorintaju, positiivisyys, iloisuus ja he uskaltavat olla omia itsejään koko ajan.
Janine   (16.05.2014 14:32)
  Reply

Hyviä perusteluja!

Olisiko sinulla tosielämän esimerkkejä hyvästä työilmapiiristä?
mervikuismanen   (16.05.2014 13:48)
  Reply