This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Laurin opiskelut

- miten opiskelusi on sujunut (onnistumisia ja haasteita)

Opiskeluni on sujunut suhteellisen hyvin, minulla oli suhteellisen paljon rästejä mutta olen saanut suunnilleen kaikki jo tehtyä ja pääsen näillä näkymillä kolmannelle vuodelle. Koulu on aina ollut minulle haastavaa ja ihmettelen että olen pärjännyt näinkin hyvin.

- millä eri tavoin olette tukeneet toisianne opiskelijoina

Meillä on hyvä luokkahenki ja koska olemme pieni ryhmä, tulemme kaikki hyvin toimeen ja kannustamme toisiamme. Olen kiitollinen siitä että luokkalaiseni ovat auttaneet minua koulussa paljon ja viihdymme samalla luokalla.

- mikä opiskelussa tuntuu erityisen kiinnostavalta ja motivoivalta

Ei erityisemmin mikään, jaksan sen voimalla että tiedän koulun olevan pian ohi ja että voin sen jälkeen hankkia töitä ja oman asunnon.

- mitä jatko-opintosuunnitelmia sinulla mahdollisesti on

Ainakin aluksi aijon valmistumisen jäökeen tehdä vain töitä saadakseni rahaa mutta myöhemmin elämässä olen kiinnostunut mahdollisesti eläintenhoitajan tutkinnosta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Oikein hyviä tulevaisuudensuunnitelmia!
mervikuismanen   (16.05.2014 13:36)
  Reply