This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Nathalian työyhteisö

Työyhteisössä toimiminen

Mielestäni on mukavaa työskennellä ravintola-alan työyhteisössä.

Hyvä työilmapirii on tärkeää. Hyvä työilmapiiri on sellainen, jossa kaikki auttavat toisia, kohtelevat kaikkia samallalailla, on hyvä yhteishenki ja kaikki ovat mukavia toisilleen.

Itse voisin vaikuttaa työilmapiiriin auttamalla muita, jos he apua tarvitsevat, olemalla mukava kaikille, olemalla positiivinen.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tärkeitä asioita!

Olisiko sinulla "tosielämän" esimerkkejä?
mervikuismanen   (19.05.2014 13:29)
  Reply