This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Emman kielitaito

Puhun kohtalaisen hyvää Ruotsia ja Englantia. Ruotsini on vähän huonontunut. Kummallakin kielellä pärjään, ainakin asiakaspalvelutilanteissa. Toki se riippuu myös asiakkaan kielitaidosta, voiko hänestä saada selvää. Tässä ruotsinkielinen työni keliakiasta -->

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyvä liite!

Muista kirjoittaa kielet pienellä.
mervikuismanen   (16.05.2014 14:44)
  Reply