This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Toteutus

Kirjoita pop up -projektin toteutuksesta:

- miten valmistauduitte iltaan (esim. miten kattaus sujui)

- mitä ennakko-odotuksia ja ajatuksia sinulla oli

- mitä työtehtäviä sinulla oli

- miten eri työvaiheet sujuivat (asiakaspalvelu, kielet, tarjoilutavat, viinien esittelyt, laskutus jne.)

- missä onnistuit erityisen hyvin

- miten yhteistyö sujui

- missä sinulla (ja teillä) olisi parannettavaa

- mitä erityistä jäi mieleen jne.

Itsearviointi voi siis sisältyä jo tähän tekstiin; samalla kun selostat ja kuvailet, arvioit osaamistasi ja ajatuksiasi.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username