This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Nathalian asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu

Hyvä asiakaspalvelija on mielestä sellainen joka, huomio asikkaat, on kohtelias, kohtelee kaikkia samalla tavalla, on perehtynyt myytäviin tuotteisiin niin, että osaa suositella asiakkaille heille sopivia tuotteita ja osaa kertoa tuotteista.

Omissa asiakaspalvelukokemuksissa haasteellisinta on aina ollut kielilläpalveleminen. Parhaiten huomaan onnistuneeni silloin, kun asiakas antaa positiivistä palautettapalvelusta ja myös silloin kun jokin tehtävä tuntuu haasteelliselta ja sitten kun on onnistuneesti suorittanut tehtävän niin, itse huomaa onnistuneensa hyvin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Kuinka usein tarjoilijat saavat mielestäsi myönteistä palautetta? Antavatko ulkomaalaiset asiakkaat helpommin myönteistä palautetta kuin suomalaiset?
mervikuismanen   (16.05.2014 14:30)
  Reply