This is a free Purot.net wiki
Pages
  • View:

Nathalian työssäoppimiset

Työssäoppimiset

Ensimmäisen työssäoppimisen suoritin Opetusravintola-Iriksessä. Työssäoppimisjakson pääaiheena oli linjaston hoitaminen. Tästä työssäoppimisesta en pitänyt, koska mielestäni linjaston hoitaminen päivästä toiseen oli todella tylsää ja jokainen päivä tuntui samanlaiselta.

Toisen työssä oppimisen pääaiheena oli noutopöydän hoitaminen ja asikaspalvelu. Timbaalissa opin todella paljon uusia asioita, sillä pääsin tekemään paljon eriasioita mitä en päässyt ensimmäisessätyössäoppimisessa tekemään. Suurimpia haasteita Timbaalissa oli varmasti palveleminen englanninkielellä, mutta kun jouduin käyttää englannin kieltä, kielitaitoni kehittyi paljon.

Kolmannen työssäoppimiseni suoritin Sicapellessä. Tämä työssäoppimispaikka erosi paljon Timbaalista, vaikka kumpikin on  À la carte-ravintoloita. Suurimpia poikkeuksia olivat, että Sicapellessä ei ollut menuita vaan menu kerrottiin asiakkaille, toisin kuin Timbaalissa. Myös viinejä oli Sicapellessä paljon enemmän kuin Timbaalissa ja viineistä kerrottiin huomattavasti enemmän asiakkaille Sicapellessä. Sicapellessä kun asiakkaille vietiin annoksia ne esiteltiin asiakkaille kokonaan, Timbaalissa taas vietiin vain annokset pöytiin ilman, että mitään oltaisiin esitelty niistä. Sicapelle oli mielestäni hyvä työssäoppimispaikka minulle, sillä siellä opin paljon uusia asioita.

Kolmannella vuodella suoritin Juhla- ja tilaustarjoilun työssäoppimisen koulussa Iriksessä. Jaksolla hoidimme erilaisia tilauksia. Yleensä tilaukset olivat noutopöytä tyyppisiä. Näyttöömme saimme tehtäväksi suunnitella tilauksen orderin mukaan ja toteuttaa sen. Tilauksien hoitamisen oppi nopeasti jaksolla ja onnistuin siinä mielestäni ihan hyvin.

Työpaikkaohjaaja näytön suoritin Iriksessä. Saimme tehtäväksi ohjata ensimmäisenvuoden opiskelijat Iriksen tavoille. Ensimmäisenä teimme suunnittelu tehtäviä ja kokosimme tehtävistä työpaikkaohjaaja-kansion. Saimme tehdä harjoittelu vuoron ohjattavamme kanssa. Opetimme heille mistä löytyy mitäkin ja miten aamu- ja iltapäiväkahvila sekä lounas vuoro hoidetaan. Yhteistyö sujui hyvin, mutta opittavaa ohjaamisessa on vielä.

Rafael`s Steak House :ssa suoritin juomientarjoilu- ja myynnin työssäoppis jakson. Jaksolla opin erilaisista juomista lisää, myös opin lisää erilaisista juomien tarjoilu tavoista. Muuten tarjoilu ja asiakaspalvelu sujui hyvin sillä olin jo edellisissä työssäoppimisissa oppinut  tarjoilun tavat. Työssäoppiminen sujui mielestäni hyvin ja jakso meni melko nopeasti. Näytössäni oli tehtävänä myydä ja tarjoilla juomia, sekä illan päätteksi tehdä tilityksen. Näyttö sujui mielestäni hyvin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hyviä perusteluja!

Vaikuttaa siltä, että Sicapelle oli todella hyödyllinen TO-paikka!

Voisiko Sicapellestä lisätä kuvia tai lähdetekstiä?
mervikuismanen   (16.05.2014 14:14)
  Reply